Vjerujem da vas je većina već upoznata s novim logom GD Našice 2005., ali ako niste možete ga ovdje
pogledati. Pri njegovom kreiranju smo imali na umu da predstavi neke karakteristične detalje iz
Slavonije. Kao prvo, znate da je Slavonija raj za gljivare i da rijetko gdje možete naći toliko gljiva kao
kod nas. Kako logo mora zadovoljiti neke osnovne kriterije, prvenstveno jednostavnošću i
minimalističkim prikazom „priče“, nismo mogli postaviti bogatstvo vrsta gljiva kojim smo podareni, pa
smo se odlučili pokazati da se kod nas može i „hladovati“ pod krošnjama (klobucima) varganja.
Nadam se da to neki neće shvatiti doslovno pa da ih moram povesti u potragu za takvom
„ladovinom“. Ovaj vremešni šokac možda izgleda umorno i onemoćalo, ali mnogi su se tako dali
zavarati i kasnije požalili. On je samo malo odahnuo, sagledao situaciju i spreman je za novi skok ! A
brojka 2005. je jednostavno godina osnutka gljivarskog pokreta u Našicama.