Duži niz godina forum GD Našice je bio među najboljim gljivarskim stranicama. Pratilo ga se sa svih
strana i ne samo pratilo već vrlo aktivno i gradilo. Bila je to stranica svih istinskih zaljubljenika u gljive.
Naravno da se moglo naći podosta i onih kojima tu nije bilo mjesto, ali uvijek će tako biti i na njih se
ne treba gubiti vrijeme. Oni će uvijek biti ispod nekog kamena, iza ćoška ili neke druge „sigurnosti“ i
budno pratiti što mi to radimo, naravno sa željom doći do neke koristi, ali neka ih.

Ovu pauzu smo iskoristili da bi sredili brojne stvari u i oko društva, pa smo čak promijenili i ime. No to
je mala promjena, dodali smo samo brojku 2005., ali smo sigurni da će promjena biti žestoka.
Praktički smo osnovali novo Društvo. Nadolazećeg perioda se nikako ne treba „bojati“, jer to neće biti
period nikakvih „čistki“, dapače to će biti period u kojem ćemo konačno nagraditi one istinske
zaljubljenike u prirodu, posebice gljive, a sve koji se takvima samo prikazuju ćemo udaljiti od nas.

Zašto otvaramo forum, a nedavno smo jako uspješan „ugasili“ ? Radi se o vrlo jednostavnom razlogu.
Naime, nije nam želja nastaviti nešto slično bivšem. Nije nam želja ni konkurirati nekim već
postojećim gljivarskim forumima, dapače želimo im puno uspjeha u radu. Naša želja, otvaranjem ove
nove web stranice je samo da poboljšamo komunikaciju, prvenstveno među članovima Društva, a
zatim, no ništa manje bitnu, komunikaciju s našim gljivarskim prijateljima. Isto tako želimo malo bolje
prezentirati naš rad, jer se pokazalo da se danas bez toga više ne može.

Kako i koliko će se razvijati ta stranica, to ponajviše ovisi o svima koji je budu koristili. Jedino je
sigurno da je neće činiti par entuzijasta koje će ostali koristiti kao besplatan izvor informacija. Da ne
duljim teorijom, valja se dobro obući i krenuti na terene.